REISVOORWAARDEN SOFUN MOTORTOERS

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze reisvoowaarden hebben betrekking op SoFun Motortoers, gevestigd te Voorschoten. De deelnemer, de persoon die deelneemt aan een door SoFun Motortoers georganiseerde motorreis.

1.2 SoFun Motortoers organiseert individuele en groepsmotorreizen, waarbij deelnemers voor eigen vervoer zorgen. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen vervoersmiddel.

1.3 De reisvoorwaarden zijn van toepassing, als op het boekingsformulier aangevinkt is, dat er kennis is genomen van, en akkoord gegaan wordt met de SoFun Motortoers reisvoorwaarden.

1.4 Zodra een boekingsformulier is ingezonden is de boeking een feit. Tot 48 uur na verzenddatum van de boeking kan deze nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan acht weken vóór vertrekdatum plaatsvindt, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering.

Artikel 2 Betaling

2.1 Bij de totstandkoming van een boeking moet een aanbetaling worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reissom. Deze betaal je direct bij de boeking via Ideal.

Het restant van de reissom dien je uiterlijk tien weken voor aanvang van de reis te hebben betaald. Hiervoor ontvang je 3 maanden voor vertrek een factuur per email. Als je korter dan 10 weken voor vertrek boekt, dan betaal je de aanbetaling, 20% van de reissom en ontvang je van ons de restfactuur per mail die je direct moet overmaken. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3 Minimum/maximum aantal deelnemers

3.1 Bij onze groepsreizen geldt altijd een minimum van 10 deelnemers. Dit wordt op de website bij de reis aangegeven. Indien een minimaal aantal deelnemers niet gehaald wordt, streeft SoFun Motortoers er naar dit uiterlijk 14 dagen voor vertrek de deelnemer te laten weten. Bij een vertrekgarantie wordt dit aangegeven op www.sofunmotortoers.nl

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Als een deelnemer een boeking voor een ander aangaat, dan is deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst.

4.2 De overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de aan de deelnemer aangeboden accomodatie beschikbaar is. Wanneer de accomodatie niet beschikbaar is zal SoFun Motortoers de deelnemer hiervan binnen zeven dagen in kennis stellen. Mocht SoFun Motortoers en deelnemer niet tot overeenstemming komen dan wordt de overeenkomst ontbonden.

4.3 De reisduur zoals vermeld in de overeenkomst wordt aangeduid in dagen. De dag van aankomst alsook de dag van vertrek worden gerekend als volledige dagen. Ongeacht de vertrekdatum of aankomstdatum op het woonadres.

Artikel 5 Reissom

5.1 De reissom geldt altijd per persoon, tenzij anders is vermeld. Alle voorzieningen zijn inbegrepen zoals vermeld in het aanbod.

5.2 Mocht door bijzondere prijsstijgingen van bijvoorbeeld de hotels, de prijs van de motorreis worden verhoogd, dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Reisbescheiden

6.1 De specifieke reisgegevens, zoals informatie over de reis en GPS-routes worden uiterlijk tien dagen voor vertrek aan de deelnemer per e-mail toegestuurd.

Artikel 7 Annuleren door de deelnemer

7.1 Annuleren van de overeenkomst kan schriftelijk dan wel per e-mail geschieden.

7.2 Annuleringskosten:

Bij annulering vanaf tien weken tot vier weken voor aanvang van de reis: 20% van de totale reissom. Bij annulering vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de reis: 50% van de totale reissom. Bij annulering vanaf drie weken tot twee weken voor aanvang van de reis: 80% van de totale reissom. Bij annulering vanaf twee weken tot de dag van aanvang van de reis of later: 100% van de totale reissom. De aanbetaling wordt verrekend met de annuleringskosten.

Artikel 8 SoFun Motortoers

8.1 Indien SoFun Motortoers jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal eenmaal de reissom.

8.2 SoFun Motortoers is niet gehouden schade van de deelnemer te vergoeden, indien de tekortkoming niet aan SoFun Motortoers is toe te rekenen.

8.3 Eventuele geschillen tussen SoFun Motortoers en deelnemer zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ´s Gravenhage.